Wikia


Atletiekclub Lanaken (ATLA) werd opgericht in 1989 en is aangesloten bij de Vlaamse Atletiekliga onder stamnummer 449.

GeschiedenisEdit

Na verschillende eerdere pogingen om een atletiekvergadering op te richten in Lanaken zoals "Lanaken A.C." in 1942 (stamnummer 93), "A.V.Lanaken" in 1947 (stamnummer 153) werd op 21 juni 1989 de stichtingsvergadering van ATLA gehouden. op 28 maart 1989 volgde de eerste trainingen op de geasfalteerde baan rond het B-terrein van Lanaken V.V.. De erkenning als v.z.w. volgde op 19 oktober 1989 met een vermelding in het staatsblad. Op 31 maart 1990 werd de aansluiting bij de Vlaamse Atletiekliga goedgekeurd en kreeg de vereniging haar stamnummer (449) toebedeeld.