Wikia


Het GAS-reglement van Lanaken trad in werking op 1 januari 2012 en werd goedgekeurd op de algemene zitting van 24 november 2011.

Het is van toepassing op het grondgebied van Lanaken en op iedereen die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit.

Het reglement is opgedeeld in 5 delen, te weten:

  1. Algemene bepalingen
  2. Openbare rust
  3. Openbare veiligheid en vlotte doorgang
  4. Openbare reinheid
  5. Bemiddeling, sanctie en opheffingsbepalingen

Externe linkEdit