Wikia


De gemeenteraad in Lanaken bestaat uit 30 leden, waarvan één niet stemgerechtigd. 

De gemeenteraad vergadert elke laatste maandag van de maandag vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Behalve wanneer de vergaderingen over personen gaan zijn ze openbaar. Een geheime zitting vindt plaats na de openbare zitting. Iedere burger is vrij om de vergaderingen bij te wonen.