Wikia


De Grensmaas wijst op de Maas als een natuurlijke grens tussen Belgisch en Nederlands Limburg. De Grensmaas is ruim 40 kilometer lang en loopt op de Belgische oever vanaf Lanaken tot in Kessenich. Aan de Nederlandse zijde ligt de Grensmaas tussen Maastricht en Stevensweert. De Grensmaas tussen Maastricht en Roosteren krijgt de komende jaren een volledig ander aangezicht door de uitvoering van het project Grensmaas; rivierbeveiliging in combinatie met natuurontwikkeling en ontgrinding.

Het project GrensmaasEdit

Vijf keer meer veiligheid voor de inwoners van de Maasdorpen in Zuid-Limburg, de komst van duizend hectare nieuwe natuur en de winning van 53 miljoen ton grind. Dat zijn de drie doelstellingen van het project Grensmaas. Voor de uitvoering zorgt Consortium Grensmaas, een samenwerkingsverband van grindbedrijven, aannemers en Natuurmonumenten. In 2005 is de Uitvoeringsovereenkomst getekend met de provincie en de toenmalige ministeries van Verkeer en Waterstaat en LNV. In oktober 2008 is in Itteren het officiële startsein gegeven voor het megaproject dat ongeveer vijftien jaar duurt. Het project vloeit voort uit de Maasoverstromingen van 1993 en 1995. De rivierbeveiliging krijgt gestalte door de Maas meer ruimte te geven door verbreding van de stroomgeul. Zowel de rivierbeveiliging als de natuurontwikkeling worden betaald uit de opbrengst van de grindwinning. Ook aan de Belgische kant van de Maas wordt op enkele plaatsen het middel van rivierverruiming toegepast om het risico van nieuwe overstromingen te verkleinen. Natuurmonumenten en Staasbosbeheer krijgen de nieuwe natuurgebieden langs de Grensmaas in beheer. De twee organisaties gaan voor struinnatuur die toegankelijk blijft door de inzet van onder meer Konikpaarden en Galloway-runderen.

Bron: Grensmaas. (2012, juni 28). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 19:42, juni 28, 2012 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Grensmaas&oldid=31688722.