Lanaken wiki
Advertisement

Welkom op de Wiki over de gemeente Lanaken[]

Pietersheim

Deze wiki probeert alle aanwezige kennis over en van de gemeente Lanaken op één centrale plaats bijeen te brengen. Momenteel bevat de wiki 587 artikelen.

U wordt vanzelfsprekend van harte uitgenodigd om informatie toe te voegen. Om bij te dragen hoeft u zich niet te registreren maar dat biedt wel enkele voordelen. Zo kan u bijvoorbeeld het uitzicht van deze pagina's naar uw eigen voorkeuren instellen. Neem gerust eens een kijkje naar wat de wiki al reeds te bieden heeft en indien u zich geroepen voelt om iets bij te dragen, laat u zich dan vooral niet tegenhouden. Probeer echter wel zo encyclopedisch mogelijk te beschrijven. Alhoewel deze wiki in feite Lanaken promoot zou de inhoud idealiter niet promotioneel, maar eerder zakelijk moeten zijn.

Waarom deze wiki?[]

Over Lanaken is veel geschreven en er valt veel over Lanaken te schrijven. Echter, informatie over Lanaken kan op vele gebieden nog moeilijk te vinden zijn. Zaken die algemeen bekend zijn of verondersteld worden te zijn vind men nog wel gemakkelijk terug op het internet maar voor meer specifiekere zaken waar wellicht slechts een kleine groep mensen in geïnteresseerd is, dient men vaak diep te graven in omvattende werken vooraleer men bij dat ene specifieke feitje uitkomt.

Informatie ligt (behalve op de voor de hand liggende plaatsen, zoals de gemeentelijke website) versnipperd over geschiedkundige werken, beheerstudies, demografische onderzoeken en nog van dat al. Deze wiki tracht een verzamelplaats te zijn van alle mogelijke informatie over Lanaken op alle gebied en een instrument te zijn voor iedereen die ooit iets wilt te weten komen over Lanaken zonder hier hele studies aan te moeten wijten. Het uiteindelijke doel van deze wiki is dus om alles over Lanaken op deze wiki vermeld te hebben.

Onderwerpen[]

De Lanaken Wiki omvat dus alle denkbare onderwerpen over Lanaken op alle mogelijke gebieden, alsmede allerlei aan Lanaken gerelateerde onderwerpen die zich buiten de grenzen van deze gemeente bevinden (buurgemeenten, overkoepelende organisaties waar (iets in) Lanaken deel van uitmaakt en of organisaties of steden en gemeenten waar Lanaken een samenwerkingsverband of andere band mee heeft. Kortom, alles wat maar enigzins met Lanaken te maken heeft of waar Lanaken en zijn inwoners mee te maken hebben. Er zijn eigenlijk weinig beperkingen, zolang er maar een raakvlak is en het onderwerp niet te algemeen wordt (zo is bijvoorbeeld een sportvereniging mogelijk aangesloten bij een nationale bond maar die nationale bond niet vertegenwoordigd op de Lanaken Wiki). Voor onderwerpen die te algemeen zijn kan natuurlijk wel altijd verwezen worden naar Wikipedia of een andere (externe) wiki.

Artikelen over personen[]

Eén van de weinige beperkingen op deze wiki betreft artikelen over (levende) personen. Het is niet de bedoeling deze personen in hun privacy te schaden. Daarom bevat deze wiki alleen artikelen over personen die aangemerkt kunnen worden als publiek persoon, zoals politici of landelijk bekende sporters. Daarbij is er ook nog de eis dat de betreffende informatie ook elders te vinden is. Dit om de wiki te vrijwaren van privacyschendende informatie over personen.

Straten in Lanaken[]

Momenteel is de wiki nog volop in opbouw en daardoor zien sommige artikelen er nogal basaal en, op het eerste zicht, nogal nutteloos uit. Bijvoorbeeld de artikelen over straten. Verreweg de meeste van deze artikelen zijn nog maar een "beginnetje". Gaandeweg zal er voor iedere straat relevante informatie toegevoegd worden.

Advertisement