Wikia


Kasteel d' Aspremont

Kasteel d'Aspermont-Lynden

Kasteel d'Aspremont-Lynden
is een kasteel in de oude kern van Oud-Rekem. Het kasteel werd gebouwd voor de adellijke familie d'Aspremont-Lynden, die vanaf de 17e eeuw van hieruit het Rijksgraafschap Rekem bestuurden.

GeschiedenisEdit

Ten tijde van de Karolingen bevond zich op de locatie waar later het kasteel zou verschijnen een vesting. Deze vesting raakte in de 14e eeuw vervallen en werd omstreeks 1350 vervangen door een ovaalvormige waterburcht . Tot 1507 bewoond, raakt ze vervolgens in verval en in 1597 wordt in opdracht van graaf Herman d'Aspremont-Lynden een waterkasteel gebouwd. Het bestaande kasteel is hier slechts een deel van. In 1792 eisen de Fransen het op en richten het in als militair hospitaal. Als zodanig wordt het tot 1795 gebruikt, waarbij het oorspronkelijke geheel grotendeels wordt afgebroken. Vanaf 1809 doet het dienst als bedelaarsgesticht, van 1891 tot 1904 als heropvoedingsgesticht voor jongens en van 1921 tot 1967, na ingrijpende verbouwingswerken, als psychiatrische instelling. Eerder in 1857 werden er ook al grootschalige restauratiewerken uitgevoerd. Van 1995 tot 1998 werd het opnieuw grondig gerestaureerd. Momenteel heeft het kasteel geen vaste bewoners of functies.

Architectuur Edit

De waterburcht van het kasteel werd aan het einde van de zestiende eeuw gebouwd op de fundamenten van een middeleeuwse voorganger. Aspremont-Lynden is een goed voorbeeld van een kasteel in de stijl van de Maaslandse renaissance, waarvan de geblokte tussendorpelvensters en hoekblokken in Namense steen en de combinatie van baksteen en natuursteen typische stijlkenmerken zijn.

Gebruik Edit

Behalve voor bewoning door begunstigden van de Oostenrijkse keizer diende het kasteel ook als gevangenis en later als psychiatrische inrichting. Hiertoe werden in de 19e eeuw een klein hospitaal en verschillende werkplaatsen op het terrein gebouwd. Het poortgebouw dateert uit 1908.

In kasteel d'Aspremont-Lynden is sinds 1992 een grootscheepse restauratie uitgevoerd. De nieuwe eigenaar wilde een bioscoopzaal in de kelder inrichten en liet de oude motte afgraven. De eerste vesting was in de tiende eeuw gebouwd op een verhoging in de uiterwaarden van de Maas. De metersdikke muren van de eerdere bebouwing, die als een ronde ring onder de rechthoekige burcht liggen, verschenen hierbij weer aan de oppervlakte. Inmiddels is het bouwwerk weer van eigenaar veranderd en is het niet duidelijk wat er in de toekomst met het gebouw moet gebeuren. De voortgang van het bouwkundig historisch onderzoek wordt bovendien vertraagd door geldgebrek.

De woonverdieping werd ten tijde van de psychiatrische instelling verbouwd tot een aantal grote zalen. Hier is thans een klein museum over de geschiedenis van het complex ingericht.

Bron: Kasteel d'Aspremont-Lynden. (2013, januari 22). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 06:10, januari 22, 2013 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kasteel_d%27Aspremont-Lynden&oldid=34501228.