Wikia


De Kewithbeek is een droogvallende beek in Lanaken die ontspringt in het natuurgebied Grote Kiewitheide.

De beek mondde ooit uit in de Langkeukelbeek maar de verbinding met die beek is thans verdwenen en het water van de Kewithbeek stroomt momenteel ter hoogte van de Kewithstraat het riool in. Er bestaan plannen om de oorspronkelijk loop van de beek te herstellen en de beek te laten uitmonden in de vijver in het park van het Kasteel Kewith om het water vervolgens te laten afvoeren naar de Langkeukelbeek.