Wikia


De Kloosterkerk Sint-Pieter in Rekem was de kerk van het klooster van de Minderbroeders.

Ne de bouw van het klooster wordt in 1710 de kerk gewijd. Van het klooster is alleen de kloosterkerk in zijn oorspronkelijke staat bewaard. De overige gebouwen zijn sterk aangepast of van recentere datum.

De Sint-Pieterskerk is een vrij sobere zaalkerk van zeven traveeën, met dakruiter en driezijdige koorsluiting. Het bakstenen gebouw onder een leien zadeldak is aan de zuidgevel voorzien van een puntgevel waarvan de geveltop afgelijnd is met een geprofileerde, mergelstenen waterlijst. Het portaal onder zadeldak is van recentere datum en omvat een mergelstenen, geprofileerde rondboognis met St. Franciscusbeeld en ovaalronde oculus in een mergelstenen omlijsting met geprofileerde druiplijst met gestrekte uiteinden. De zijgevels zijn afgelijnd door middel van een getrapte baksteenfries; getoogde, aan de onderzijde ingekorte vensters, waarvan enkele gedicht. De kapel, aangebouwd tegen de westzijde van het koor is van begin twintigste eeuw. Het interieur is bepleisterd en bevat een verlaagde zoldering op gesculpteerde consoles.