Wikia


Lanakerveld is de naam van een dunbevolkte wijk in het noordwesten van Maastricht.

De wijk ligt ingeklemd tussen de wijken Oud-Caberg in het westen en Belvédère in het oosten. Aan de noordkant van de wijk ligt de Belgische grens met het dorp Smeermaas.

Op diverse plaatsen in het Lanakerveld zijn in 2008 bij opgravingen sporen van Bandkeramiekers-nederzettingen (±5000 v.Chr.) teruggevonden. Ook werden sporen aangetroffen uit de Michelsbergcultuur (±4000 v.Chr.).

In 1568, aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog, was dit de locatie van de Slag op het Lanakerveld (die niet werkelijk plaats vond).

Anno 2009 bestaat Lanakerveld voornamelijk uit agrarisch gebied. Aan de noordkant wordt het gebied doorsneden door de goederenspoorlijn Maastricht-Lanaken. Er bestaan plannen om deze spoorlijn geschikt te maken voor personenvervoer (zie sneltram Hasselt - Maastricht). Het gebied is jarenlang onbebouwd gebleven omdat hier het zogenaamde Cabergkanaal geprojecteerd was.

Recentelijk is besloten dat het gebied betrokken zal worden bij het Vlaamse initiatief om langs het Albertkanaal bij Lanaken een grensoverschrijdend bedrijventerrein (Lanaekerveld) te realiseren. Op Nederlands grondgebied zal 36 hectare voor zogenaamde "gemengde bedrijvigheid" worden bestemd. De uitgave hiervan gebeurt in fases. De verwachting is dat de eerste fase (circa 23 hectare) medio 2010 kan worden uitgegeven. Het eerdere plan om in Lanakerveld een grootschalige nieuwbouwwijk te realiseren is hiermee onwaarschijnlijk geworden.

Externe linkEdit

Landmark Slagveld Lanakerveld

Bron: Lanakerveld. (2012, november 26). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 13:32, november 26, 2012 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lanakerveld&oldid=33769208.