Wikia


Lanaken grenst aan zes verschillende gemeenten. Vier Belgische en twee Nederlandse gemeenten.

De langste grens deelt Lanaken met Maastricht, de kortste met Meerssen. Een groot deel van de gemeentegrens, met name de grens met de Nederlandse buurgemeenten (en dus tevens de landgrens), wordt gevormd door de Grensmaas en in het geval van Meerssen zelfs uitsluitend door deze rivier.

Belgisch LimburgEdit

Nederlands LimburgEdit