Wikia


Natuurpunt Lanaken is de plaatselijke afdeling van Natuurpunt. Natuurpunt is een natuurbehoudsvereniging die in Vlaanderen en Brussel actief is. De werking steunt op drie pijlers: natuureducatie, natuurbeheer en natuurstudie.

Anno 2013 heeft Natuurpunt 612 natuurgebieden, wat samen goed is voor ruim 20.000 hectare. Natuurpunt is met circa 88.000 leden de grootste Vlaamse natuurvereniging.[1] Natuurpunt vzw is in 2001 ontstaan uit de fusie van De Wielewaal vzw (opgericht in 1933) en Natuurreservaten vzw (opgericht in 1953). Deze laatste was een onderdeel van de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR).

WerkingEdit

Natuurpunt is een ledenvereniging. Dit wil zeggen dat het grootste deel van de werking wordt gedragen door vrijwilligers in de lokale kernen. Natuurpunt heeft 160 plaatselijke afdelingen die doorgaans meerdere werkgroepen hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de lokale werking. Daarnaast heeft de vereniging ook mensen die beroepshalve werkzaam zijn op één van de secretariaten (in Mechelen of Turnhout), in één van de bezoekerscentra of bij één van de terreinploegen.

NatuurgebiedenEdit

Natuurgebieden die Natuurpunt Lanaken beheert: