Wikia


Albertkanaal ter hoogte Plateau van Caestert (1)

Het Plateau van Caestert is een plateau aan de westzijde van de rivier de Maas in het grensgebied van Nederlands Zuid-Limburg en de provincie Luik. Het plateau strekt zich uit van Maastricht en Veldwezelt tot Wezet in de provincie Luik. Het Nederlandse gedeelte van dit plateau wordt meestal Sint-Pietersberg genoemd. De naam Caestert wordt in verband gebracht met een legerplaats van Julius Caesar die zich nabij kasteel Caestert bevond.

Het plateau vormde vroeger van Maastricht tot aan Wezet één geheel, maar is in de loop der tijd doorsneden geraakt en een deel ervan is afgegraven ten behoeve van de kalkwinning. Het Albertkanaal doorsnijdt het plateau tussen Kanne en Ternaaien en trekt met de 60 meter diepe insnijding veel fieters en wandelaars. Op het Nederlands grondgebied heeft de ENCI-groeve een grote krater geslagen en op Belgisch grondgebied heeft men de groeve Marnebel bij Eben Emael en een groeve bij Wezet gegraven. D'n Observant is een heuvel van metersdikke onbruikbare deklagen die bij het graven van de ENCI-groeve vrijkwamen.

In het plateau zijn diverse ondergrondse gangenstelsels gegraven. In het Nederlandse deel van het plateau is een groot deel, zo'n 70%, van deze gangen verloren gegaan door de ENCI-groeve en zijn er vier grote gangenstelsels te onderscheiden die ieder een eigen karakter hebben:

  • Noordelijk gangenstelsel
  • Gangenstelsel van de Zonnenberg
  • Gangenstelsel van Slavante
  • Zuidelijk gangenstelsel

Daarnaast zijn er ook de Wilde- en Zwarte Berg, Groeve de Schark, Groeve Du Chateau, Oude en Nieuwe Maarendalgroeve en de Duivelsgrot.

In het Belgische noordelijke deel zijn de drie grootste groeves:

  • groeve Caestert
  • groeve Ternaaien-boven (De Aardappelberg)
  • groeve Ternaaien-beneden (Le Collinet)

Ook eindigde hier de kilometerslange smokkelroute, een ondergrondse verbinding met Nederland via het Zuidelijk-Gangenstel. Aan de andere zijde van het kanaal bevindt zich het Fort Eben Emael. In het noordelijke deel op Belgisch grondgebied ligt verder de Verloren Vallei, een voormalige dagbouwgroeve.

Het plateau wordt beschouwd als ankerplaats: een gebied dat de hoogste landschappelijke waarde is toegekend. Voor de erkenning als archeologisch monument, als beschermd natuurgebied, als gebied met oude monumentale gebouwen, was het plateau een potentieel wingebied van de cementlobby CBR en ENCI die het gemunt hadden op de kalksteenlagen onder het plateau. Boven op het plateau, ter hoogte van de sluizen van Ternaaien, bevond zich toen nog het, in 1972 door brand verwoeste, gelijknamige kasteel Caestert. Ook de monumentale boerderij is verdwenen. Oude boomgroepen werden eveneens aan het landschap onttrokken. Het proces dat zich op het Nederlands deel van de Sint-Pietersberg had voltrokken, dreigde ook op dit deel voortgezet te worden.

Nu is de dreiging van verdere destructie geweken en er is hoop dat wat rest van de plaats die al in de steentijd bewoond werd, en die voor de Romeinen als strategisch belangrijk steunpunt werd beschouwd, behouden blijft.

Op het plateau liggen onder andere de Tumulus van Emael, de hoeve en voormalig Kasteel Caestert en de kasteelruïne Lichtenberg.

Bron: Plateau van Caestert. (2013, maart 17). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 07:59, maart 17, 2013 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plateau_van_Caestert&oldid=36355581.