Wikia


Het provinciedistrict Maasmechelen vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Limburg (dat samenvalt met de provincie Limburg) en de kieskantons Maasmechelen en Maaseik.

Het voormalige provinciedistrict Maaseik werd bij dit district gevoegd in het kader van het provinciaal kiesdecreet van 2011 waarbij de provinciedistricten zo bepaald werden, dat elk van hen met minstens 6 zetels vertegenwoordigd is in de provincieraad. Op niveau van dit district gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons. Het kieskanton Maasmechelen omvat de gemeenten Maasmechelen en Lanaken.