Wikia


In 1884 Werd door graaf Werner de Mérode de Ecole Saint-Jean Baptist opgericht in Lanaken. De school werd toevertrouwd aan de Zusters van Sint-Vincentius a Paulo 'Dienstmaagden der Armen' van Gijzegem

Het Sint-Vincentiusinstituut in Lanaken fusioneerde in 1985 met de Sint-Vincentiushumaniora, en deze school trad toe tot de Scholengemeenschap Lanaken samen met het Heilig Hartcollege en het Technisch Instituut Sparrendal. Het onderwijsaanbod van de vier betrokken scholen werd onderling herschikt. Zo werd de Sint-Vincentiushumaniora omgebouwd tot de Sint-Vincentiusmiddenschool. Het Heilig Hartcollege en het Technisch Instituut Sparrendal werden bovenbouwscholen, respectievelijk voor ASO en voor TSO/BSO.