Lanaken wiki
Advertisement
Vallei van de Ziepbeek

Uitzicht over de vallei van de Ziepbeek

De Vallei van de Ziepbeek is een natuurreservaat van 161 ha. groot op de steile oostelijke rand van het Kempisch plateau ten westen van Rekem.

Het gebied maakt deel uit van het Nationaal Park Hoge Kempen en omvat de Molenberg en de Langenberg, alsmede de verschillende vijvers en heidegebieden rondom de bovenstroom van de Ziepbeek. Het natuurgebied De vallei van de Ziepbeek werd in 1970 opgericht. Het gebied is bereikbaar via de Daalbroekstraat.

De oostelijke rand van het Kempisch plateau vertoont talrijke insnijdingen, vrijwel allemaal droogdalen . Natte beekvalleien zijn zeldzaam en de weinige die er voorkomen zijn uitermate waardevol. De belangrijkste beekdalen zijn de dalen van de As-, de Ziep- en de Kikbeek. Die laatste is tengevolge van de zandwinning uitgedroogd, waardoor de typische begroeiing verdwenen is. Daar de bovenloop van de Asbeek in cultuur gebracht is, vormt de vallei van de Ziepbeek het enige dal met een nog vrij natuurlijke begroeiing.[1]

Beken en vijvers[]

In de vallei van de Ziepbeek bevinden zich verschillende vijvers en beken die gevoed worden door de Ziepbeek.

Ook de Molenbeek stroomt door het gebied. Deze beek ontspringt na de Heidemolen aan de Asbeek en mondt, na de Kapelvijvers van water te voorzien uit in de Ziepbeek.

Advertisement