Het Cabergkanaal is een geprojecteerd kanaal dat het Belgische Albertkanaal met het Nederlandse Julianakanaal moet gaan verbinden. De aanleg van het kanaal werd vastgelegd in een traktaat in 1863. In 1961 werd het traktaat omgezet in een verdrag.

Echter willen de gemeenten Maastricht en Lanaken, sinds het begin van de 21e eeuw van het verdrag af, aangezien op de plek waar het kanaal zou moeten lopen grond is gereserveerd. Deze grond willen beide buurgemeenten graag gebruiken voor economische ontwikkelingen. De Belgische stad Luik is echter bang dat ze, bij het schrappen van de aanleg van het kanaal, in de toekomst niet meer goed bereikbaar zal zijn voor grote schepen.

Bron: Cabergkanaal. (2012, februari 19). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 16:21, februari 19, 2012 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabergkanaal&oldid=29603659.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.