De Heidemolen is een watermolen op de Heidemolenstraat. Oorspronkelijk was dit de tweede banmolen van de heerlijkheid Pietersheim.

De watermolen wordt voor het eerst vermeld in 1615 met een bouwjaar van 1598. De datumsteem met het jaartal 1645 verwijst vermoedelijk naar verbouwings- of herbouwwerkzaamheden.

In 1848 werd er een pegelpeil geplaatst met een pegelhoogte van 0,800 meter. Toenmalig eigenaar was graaf Werner de Mérode, die ook de Dorpermolen in zijn bezit had (pegelhoogte 0,450 meter). De watergang is een afleiding van de Asbeek. De molen, die enkele malen heropgebouwd werd na brand en instorting ten gevolge van overstroming, was tot 1951 in het bezit van de familie De Merode en als watermolen in bedrijf tot 1967. Na een dijkbreuk in dat jaar werd er nog enkele jaren motorisch gedraaid maar in 1971 legde de toenmalige eigenaar de molen volledig stil.

Beschrijving[edit | edit source]

Het molenrad is staal met gietijzeren hartstukken is vrijwel volledig weggeroest. De aanvoergoot was oorpsronkelijk in natuursteen maar thans in metaal. Het molenwerk is een hamermolen. De boom, de as, de sluis, de spaarvijver, de molenstenen en het binnenwerk zijn nog intact. Op 21 juni 2005 werd de molen beschermd als monument en tezamen met de omgeving als beschermd dorpsgezicht.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.