FANDOM


Het Heilig Hartcollege aan de Stationsstraat 232 in Lanaken is een gemengde bovenbouwschool voor algemeen secundair onderwijs. Er wordt les gegeven aan zo'n 300 leerlingen in het derde tot en met het zesde studiejaar.

GeschiedenisEdit

In de zeventiende eeuw was het gebied waar de school thans op gevestigd is eigendom van Hubertus Creusen, een vooraanstaande Maastrichtenaar. Toen zijn dochter Dionysa trouwde met de Maastrichtse rechtsgeleerde en bewindsman Claude Ernest De Montaigne (1624-1695) werd het 'Montaignehof' (met een indrukwekkend park) hun buitenverblijf. In het logo van het Heilig Hartcollege wordt nog verwezen naar het familiewapen van de Montaignes (Pelikaan die met zijn bloed drie jongen voedt). In 1820 ging het goed door het huwelijk van Anna Maria de Montaigne met Johan Peter Reidi van Zwitserland over op de familie Riedi. De vier kinderen van Anna Maria en Johan Peter bleven ongehuwd en zo kwam het Montaignehof in handen van hun geadopteerde dochter Eviline. Zij trouwde met een meester Stassen uit Maastricht. Zij verkochten het Montaignehof in 1918 aan Jozef Hubert Dupont, bankier te Heerlen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het gebouw door de Duitsers bezet. Tijdens en na de oorlog werd het gebouw leeggeroofd en grotendeels vernield. Toen Pater Kusters het in 1921 kocht was er niet veel meer dan een ruïne van over.

Op 19 september 1921 kocht Pater Kusters, een Nederlandse priester van het Heilig Hart en bouwpater van de congregatie het domein, bestaande uit een kasteel, een tuin, vijvers, lanen, weiden en bouwland van 4ha en 81ca. Twee dagen later nam hij, samen met Jefke Buelen en Willebrord Vroman, zijn intrek in het kasteel. Na twee jaar van verbouwingswerken ging de school op 8 oktober 1923 open met een eerste leerlingenbestand van 12 leerlingen. In 1926 werd Pater Kusters naar Rome geroepen en opgevold door Pater Manders.

Na één jaar werd Pater Manders al opgevolgd door Pater Daemen, die tot 1933 rector bleef. Onder zijn leiding breidde de school uit zodat de leerlingen er tot het zesde lesjaar konden blijven. Daar dit plaatsgebrek opleverde werd in 1931 het boerderijcomplex aangekocht. Op 23 oktober 1932 werd de nieuwbouw ingehuldigd en op 25 januari 1933 werd de nieuwe kapel ingezegend. Pater Daemen werd op 25 juli 1933 opgevolgd door Pater Bonifatius Van Hommerich, in 1936 gevolgd door Pater Hovers. In 1939 werd Pater Meers uit Rosmeer de eerste Belgische rector, nadat Pater Hovers op 1 augustus 1939 de school overgedragen had aan de provincie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het complex bolwerk van bverzetslieden, de Duitse bezetter en de geallieerden. Onder leiding van Pater Van Hommerich, rector sinds 1945 wordt aan de wederopbouw begonnen. Op 15 maart 1952 is de bouw voltooid. Onder de paters Vannuffel, Ruttens en Janssen wordt de school tot 1968 nog verder uitgebreid.

Pater Gielen, directeur sind 1963, verkrijgt in 1968 toestemming om een externaat te beginnen. Onder pater Leo Baeten, directeur vanaf 1969, wordt er weer bijgebouwd. In 1976 wordt Pater Baeten opgevolgd door Pater Emaer. Op 3 maart 1977 gaat de feestzaal in vlammen op. Op 28 november 1978 wordt de nieuwe zaal feestelijk geopend. Op 1 september 1982 gaat het V.S.O. van start. Vanaf dat jaar worden er voor het eerst meisjes toegelaten. Samen met de Sint-Vincentiusmiddenschool en het Technisch Instituut Sparrendal wordt er een scholengemeenschap gevormd. Op 19 mei 1985 wordt de nieuwe sporthal geopend. In 1986 dragen de paters de school over aan leken, waarmee een einde aan een tijdperk komt.

Op 1 september 1988 wordt Bernard Ghijselinck directeur. Hij wordt in maart 1998 opgevolgd door de huidige directeur Peter Jannis.