FANDOM


De Hochter Bampd is een natuurgebied bij Smeermaas, tussen het Albertkanaal en de Maas.

Centraal in het gebied bevindt zich een grote waterplas waar in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw grind gewonnen werd. De vegetatie bestaat voornamelijk uit ooibos met een rijke variatie aan flora, zoals heksenkruid, Maarts viooltje, verspreidbladige goudveil. Begrazing geschied door een kudde Gallowayrunderen.