De Kiezelweg is het gedeelte van de N78 op het grondgebied van Veldwezelt. De weg loopt vanaf de Brug bij Briegden tot aan de Burgemeester Marresbaan in Vroenhoven.

Met name in Veldwezelt ontwikkelde zich in de negentiende en twintigste eeuw een dichte bebouwing. Vlakbij de rotonde, waar de weg de N2 (Bilzerbaan, 2e Carabinierslaan) kruist, ligt een plein waarrond zich een dichte concentratie winkels bevindt.

Zijstraten[edit | edit source]

Van noord naar zuid:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.