FANDOM


De Koning Albertlaan loopt vanuit het centrum van Lanaken (kruispunt Stationsstraat, Jan Rosierlaan, Kerkplein) tot aan de rotonde in de N78.

Het oostelijke deel van de straat werd tijdens de beschieting van 4 oktober 1914 zwaar onder vuur genomen. Vrijwel alle huizen alsmede de rijkswachtkazerne gingen hierbij in vlammen op.

ZijstratenEdit

Van west naar oost