De Museumkerk Sint Pieter is een voormalige parochiekerk in het Limburgse Oud-Rekem in de deelgemeente Rekem (gemeente Lanaken).

Geschiedenis[edit | edit source]

In 989 wordt binnen de muren van een toenmalige Karolingische vesting, waar later het Kasteel d'Aspremont-Lynden gebouwd zou worden, een eerste kapel opgericht die in 1231 wordt vervangen door een kerk. In 1400 wordt deze kerk door de Luikenaren verwoest en in 1463 hersteld. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog raakt de kerk tot tweemaal toe zwaar beschadigd. In 1579 wordt ze tijdens de Spaanse belegering verwoest en in 1590 weer hersteld. In 1638 raakt de kerk door brand zwaar beschadigd tijdens de Franse invallen en in 1640 wordt de kerk opnieuw hersteld.

De eerste kerk buiten de vestingmuren dateert van 1722. De werken beginnen reeds in 1707 op last van graaf Ernest d'Aspremont-Lynden, maar worden nog datzelfde jaar stilgelegd om pas in 1722 te worden hervat. Deze kerk brandt in 1755 af en wordt hersteld in 1773. Vanaf 1956 raakt ze in onbruik en vanaf 1970 krijgt de kerk een functie als museumkerk. In die hoedanigheid maakt ze tegenwoordig deel uit van het historisch erfgoed Oud-Rekem.

Beschrijving[edit | edit source]

Het kerkgebouw, met een afwerking in kalksteen bevindt zich thans aan de Groenplaats. De vierkante toren aan de noordzijde bestaat uit vijf geledingen, afgescheiden door eenmaal een kalkstenen lijst en voorts mergelstenen lijsten. De bekroning is klokvormig met een leien naaldspits. De ellipsvormige, mergelstenen vensters zijn omlijst met gesculpteerde sluitstenen. De rondbogige galmgaten aan iedere zijde hebben licht uitsrpingende sluitstenen en imposten.

Bron: Museumkerk Sint Pieter (Rekem). (2013, januari 22). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 05:39, januari 22, 2013 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Museumkerk_Sint_Pieter_(Rekem)&oldid=34501031.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.