FANDOM


De Pannestraat is een zijstraat van de Stationsstraat.

Al in de negentiende eeuw was de Pannestraat dicht bebouwd, met name de omgeving rond de Hoenderbroekstraat en de Pastoorslindestraat die destijds bekend stond als Boven Lanaken. De bebouwing in dit gedeelte bestaat voornamelijk uit kleine hoeven uit de negentiende en begin twintigste eeuw.

ZijstratenEdit

Zijstraten van de Pannestraat zijn (van noord naar zuid):