Kasteel d'Aspermont-Lynden

Rekem is een deelgemeente van Lanaken.

Geschiedenis[edit | edit source]

Prehistorie tot Middeleeuwen[edit | edit source]

Vondsten uit de Neolithische tijd, de La Tène-periode en de Romeinse tijd tonen aan dat het gebied, omwille van de ligging aan de oude maasloop en de Romeinse heirbaan Tongeren - Nijmegen, al vroeg bewoond werd. De oudste vermelding van Rekem dateert van 1143 als Radenchen, duidend op een Germaanse oorsprong. In de 13e en 14e eeuw worden uikhoven en Boorsem aan de heerlijkheid, dat daarvoor bestond uit Rekem en het gehucht Wezet, toegevoegd.

Heersers van Rekem[edit | edit source]

Zie ook: Rijksgraafschap Rekem

De eerste heer van Rekem was Arnold van Rekem (1108), daarna was het van 1140 tot 1315 in handen van de familie Van Bronckhorst en van 1317 tot 1335 was Gerard Van der Marck heer van Rekem. Nadat Gerard van der Marck kinderloos stierf kwam Rekem in handen van Arnold van Stein, gevolgd door Hendrik van Stein. Onder Hendrik wordt Rekem in 1356 verheven tot rijksbaronie.

Hendrik stierf kinderloos maar schonk de baronie voor zijn dood aan zijn neef Willem I van Sombreffe in 1397. Zijn zoon Willem II volgde hem op en vervolgens werd Willem II opgevolgd door Frederic. Doordat deze laatste geen erfgenamen had ging de baronie in 1501 over op de broers Evrard en Jan Van Pirpont. Ook de heren van Pirmont lieten geen erfgenamen achter en na de dood van Jan in 1514 ging Rekem over op diens schoonbroer Graaf Robert van der Marck en Arenberg, die in 1541 opgevolgd werd door zijn kleinzoon Robert II. Na diens dood kwam de baronie bij gebrek aan erfgenamen onder direct bewind van Keizer Karel V die in 1545 Jan van Hennin benoemd tot landheer.

Jan van Hennin verkoopt Rekem in 1553 aan Willem van Vlodrop. Na het huwelijk van diens zuster Anna met Jan van Quaadt van Wyckraedt komt die laatste in 1564 in het bezit van Rekem. Zijn zoon Willem ruilt de baronie met Herman van Lynden tegen landgoederen in Duitsland. De baronnen (en vanaf 1623 graven) van D'Aspremont Lynden regeren in Rekem tot 1795.[1]

Franse tijd tot nu[edit | edit source]

Onder de Fransen was Rekem, als onderdeel van de provincie Limburg, vanaf 1795 een kantonhoofdplaats van zes gemeenten. Die functie moet het evenwel in de 19e eeuw aan Mechelen-aan-de-Maas laten. Na de aanleg van de Zuid-Willemsvaart, die Rekem afsnijdt van Uikhoven, en de N78 valt het uiteen in drie delen: Oud-Rekem, de gehuchten Boven- en Daalwezet en de nieuwe woonwijken ten noorden en zuiden van de Populierenlaan en aan de N78. Sinds de gemeentelijke fusie van 1977 valt Rekem onder het bestuur van de gemeente Lanaken.

Bekende Rekemnaren[edit | edit source]

De bekendste Rekemnaar is wellicht Eric Gerets, ex-topvoetballer en de huidige coach van het Marokkaans voetbalelftal.

De Nederlandse wielrenners Karsten Kroon en Bram Tankink wonen in Rekem.

Trivia[edit | edit source]

  • Het kerkdorp Oud-Rekem werd op 29 mei 2008 door Toerisme Vlaanderen verkozen tot het "mooiste dorp van Vlaanderen".

Bron: Rekem. (2013, januari 17). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 12:04, januari 17, 2013 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rekem&oldid=34418541.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.