Veldwezelt is een dorp in de gemeente Lanaken. Het dorp telt 3005 inwoners (1 januari 2006), waarvan een aanzienlijk deel de Nederlandse nationaliteit heeft. Het dorp is gelegen aan de grens met Nederland bij Maastricht, aan het Albertkanaal. Veldwezelt is in trek bij studenten van de Universiteit Maastricht en de verschillende hogescholen in Maastricht. Er zijn dan ook verschillende studentenhuizen in het dorp.

Het zuidelijk van Veldwezelt gelegen kerkdorp Kesselt hoorde tot de gemeentelijke herindeling van 1977 bij de voormalige gemeente Veldwezelt.

Geschiedenis[edit | edit source]

De naam 'Wezelt' komt waarschijnlijk van het Germaanse 'Wisithja' dat een verzamelnaam is voor 'weiden'. Veldwezelt wordt voor het eerst vermeld onder de naam 'Wiosello' in 1157 maar waarschijnlijk behoorde (een deel van) het gebied in de 10e eeuw tot de Lambertusparochie, dewelke de patronaatsrechten schonk aan het Onze-Lieve-Vrouwkapittel van Maastricht. Tezamen met andere kloosters bezaten zij destijds ongeveer de helft van het huidige grondgebied van Veldwezelt. Het gebied werd later opgedeeld tussen de graven van Loon en het Onze-Lieve-Vrouwkapittel.

Op 10 mei 1940 vallen de Duitsers België binnen waarbij de verovering van de brug over het Albertkanaal te Veldwezelt een strategisch belangrijke rol speelde.

Afgravingen[edit | edit source]

Van 1998 tot 2003 werden er archeologische opgravingen georganiseerd op de Neanderthalersite van Veldwezelt-Hezerwater. De opgravingen werden onder leiding van Dr. Archeoloog Patrick M.M.A. Bringmans uitgevoerd door het Laboratorium voor Prehistorie van de [[Wikipedia:nl:Katholieke Universiteit Leuven|Katholieke Universiteit Leuven]. Sinds 2002 zijn er grootschalige leemafgravingen in het gebied. Deze afgravingen bedreigen de huidige recreatieve functie, die dit grensgebied, met name heeft voor veel bewoners van aanliggende Maastrichtse wijken.

Bezienswaardigheden[edit | edit source]

  • Het voormalige gemeentehuis van de vroegere gemeente Veldwezelt, gelegen op de hoek van de Berenhofstraat en de Holtstraat.
  • Sint-Lambertuskerk

Evenement[edit | edit source]

Bron: Veldwezelt. (2013, januari 8). Wikipedia, de vrije encyclopedie. Opgehaald 21:24, januari 8, 2013 van //nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Veldwezelt&oldid=34305428.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.